FKPK në takim informues me drejtuesit e BQK-së

15/03/2022

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Fehmi Mehmeti, priti në takim përfaqësuesit e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK), përkatësisht Kryesuesin e Bordit Drejtues, z. Ruzhdi Morina, dhe Drejtorin Menaxhues, z. Adrian Zalli.

Temë kryesore e takimit ishte informimi i drejtuesve të BQK-së me gjendjen e aktuale të investimeve të FKPK-së në tregjet financiare pas ngjarjeve të fundit në Ukrainë.


Z. Morina njoftoi se pas vitit 2021, kur investimet e FKPK-së kishin ngritje me rreth 11%, në këtë fillimvit, si për shkak të efekteve negative të pandemisë në zinxhirin furnizues, por sidomos nga lufta në Ukrainë, investimet e FKPK-së kanë njohur një rënie, që aktualisht është rreth 4%.

Duke qenë se indekset kryesore në tregjet financiare aktualisht kanë shënuar rënie prej 15% deri në 20%, rënia prej 4% në investimet e FKPK-së mund të konsiderohet mjaft e përmbajtur. Kjo kryesisht si rezultat i masave mbrojtëse që Bordi Drejtues i ka marrë gjatë janarit dhe shkurtit të këtij viti.

Gjithashtu, z. Morina deklaroi që kjo rënie edhe pse negative, në periudhën afatshkurtër nuk e dëmton qëllimin afatgjatë të FKPK-së, siç dëshmohet me të gjithë treguesit e performancës së FKPK-së mbi tre muaj, që janë në terren pozitiv.


Po ashtu, me këtë rast, z. Morina e njoftoi Guvernatorin Mehmeti me masën e dytë që Bordi Drejtues e ka vendosur, duke e lansuar portofolin Konservativ për kontribuuesit e moshës 63.5 vjeçare e më të moshuar.

Sipas kësaj mase, mjetet e tyre do të përllogariten të investuara në Bonot e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe asnjë kontribuues 18 muaj e më pak afër pensionimit nuk do të preket nga lëvizjet e tregjeve financiare.

Z. Mehmeti, në anën tjetër, pasi i falënderoi për informimin, i vlerësoi përpjekjet e Bordit Drejtues të FKPK-së për masat e ndërmarra, të cilat e kanë ulur rrezikun dhe ndikimin e këtyre lëvizjeve te kontribuuesit.

Guvernatori theksoi nevojën e takimeve të rregullta mes të dyja institucioneve, në mënyrë që situata të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe që të sigurohet reagimi i duhur institucional në shërbim të mbrojtjes së interesave të kontributdhënësve.