Fjalimi i Guvernatorit, z. Bedri Hamza, në konferencën e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në temën “Ndikimi i Sektorit Bankar në Zhvillimin e Sektorit Privat”

15/12/2015

Zhvillimi ekonomik nuk mund të arrihet pa një sektor privat të zhvilluar. Zhvillimi i sektorit privat kërkon një sistem financiar në gjendje për të siguruar financim të qëndrueshëm dhe me kushte të favorshme për bizneset. Në anën tjetër për të pasur një sektor financiar të zhvilluar, kërkohet që të kemi biznese të suksesshme, që me afarizmin e tyre arrijnë t’i kontribuojnë edhe vetë zhvillimit të sistemit financiar.Më shumë