Fjalimi i Guvernatorit te Bankes se Shqiperise z.Fullani