Fjalimi i Guvernatorit me rastin e shënimit të 10 vjetorit të BQK-së