Fjalimi i Guvernatorit Gërguri me rastin e publikimit të Raportit të Bilancit të Pagesave të Kosovës, më 22 mars 2012, BQK