Fjalimi i Guvernatorit Gërguri me rastin e Njëvjetorit të themelimit të Fondit të Sigurimit të Depozitave në Kosovë, 10 maj 2012, BQK