Fjalimi i Guvernatorit Gërguri me rastin e mbylljes së Ankandit të parë të Bonove të Thesarit të Qeverisë së Republikës së Kosovës,