Fjalimi i Guvernatorit Gani Gërguri në ceremoninë e hapjes së Is Bankasi,