Usvojeni aktuari

Ovo je spisak usvojenih aktuara od strane CBK-a za angažovanje u aktuarskim procenama u Republici Kosovo, za osiguravače, od kojih su ovlašćeni.
Sadržaj spiska stalno se ažurira od strane CBK-a.
Molimo Vas kontaktirajte dole navedene relevantne aktuare za više informacija u vezi sa uslugama koje pružaju.