Priručnik za licenciranje posrednika u osiguranju

Priručnik za licenciranje posrednika u osiguranju utvrđuje uslove i postupke koje treba ispuniti subjekti koji apliciraju za dobijanje licence posrednika u osiguranju. On pruža posebna uputstva za prijem i ocenjivanje aplikacija i utvrđuje minimalne dokumente neophodne za apliciranje za licenciranje posrednika u osiguranju. Treba napomenuti da je priručnik samo proceduralni vodič i ne obuhvata sve faktore koji se mogu oceniti tokom faze analize. Tokom procesa apliciranja CBK može zatražiti dodatne informacije u zavisnosti od složenosti situacije.

Za bilo koje dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da kontrolišu deo “Često postavljana pitanja za licenciranje posrednika u osiguranju” kao i priloge: I – Proces licenciranja, II – Kriterijumi licenciranja, III – Alternative licenciranja osiguravača i IV – Spoljni posrednici, u Priručniku za licenciranja posrednika u osiguranju, ili da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.