Posrednici u osiguranju

Zainteresovana lica za osnivanje posrednika u osiguranju prvobitno treba da apliciraju za dobijanje licence za obavljanje delatnosti posredovanja u osiguranju od CBK-a. Zainteresovanim licima se prvobitno sugeriše da pročitaju priručnik za licenciranje posrednika u osiguranju i često postavljana pitanja za licenciranje posrednika u osiguranju i zatim da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u za zakazivanje informativnog sastanka koji treba obavezno održati pre početka procesa apliciranja.
 

Odeljenje za licenciranje i standardizaciju daće neophodna uputstva pre početka procesa apliciranja za licencu posrednika u osiguranju. Ona se može kontaktirati putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.