Priručnik za registraciju MFI i NBFI

Priručnik za registraciju MFI i NBFI utvrđuje neophodne uslove i postupke koje trebaju ispuniti subjekti koji apliciraju za registraciju MFI-a ili NBFI-a. On pruža posebna uputstva za prijem i ocenjivanje aplikacija i utvrđuje minimalne dokumente neophodne za apliciranje za registraciju. Treba napomenuti da je priručnik samo proceduralni vodič i ne obuhvata sve faktore koji se mogu oceniti tokom faze analize. Tokom procesa apliciranja CBK može zatražiti dodatne informacije u zavisnosti od složenosti situacije.

Za bilo koje dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da kontrolišu deo: “Često postavljana pitanja o registraciji MFI-a i NBFI-a” na internet stranici CBK-a, kao i priloge: I – Proces registracije, II – Kriterijumi za registraciju i III – Alternative za licenciranje MFI-a i NBFI-a, u Priručniku za registraciju MFI-a i NBFI-a ili da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.