Često postavljana pitanja o registraciji MFI i NBFI

Ovo je izbor najčešće postavljenih pitanja o registraciji MFI-a i NBFI-a zajedno sa odgovorima. Sadržaj će se neprekidno ažurirati. Za više informacija, molimo vas da kliknite na sledećim temama.

Za bilo kakvo dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK putem e-emaila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.