MFI/NBMFI

Zainteresovana lica za registraciju/licenciranje jedne mikrofinansijske institucije (MFI) ili nebankarske finansijske institucije (NBFI) prvobitno treba da apliciraju u CBK-u za registraciju/licencu za obavljanje finansijskih delatnosti u skladu sa Zakonom o bankama, MFI i NBFI. Zainteresovanim licima se prvobitno sugeriše da pročitaju vodič o registraciji MFI-a i NBFI-a i često postavljana pitanja o registraciji MFI i NBFI, zatim treba da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u radi zakazivanja informativnog sastanka, koji treba obavezno održati pre početka procesa apliciranja.

Odeljenje za licenciranje i standardizaciju daće neophodna uputstva pre početka procesa apliciranja za registraciju/licenciranje MFI-a ili NBFI-a. Ona se može kontaktirati putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.