Licencirane Finansijske Institucije

Ove su finasijske institucije koje su licencirana od strane CBK-a za obavljanje bankarskih delatnosti u Republici Kosovo.
Za više informacija u vezi sa pruženim uslugama, molimo vas da kontaktirate sa relevantnim dole navedenim bankama.