Priručnik za licenciranje osiguravača

Priručnik za licenciranje osiguravača utvrđuje neophodne uslove i postupke koje trebaju ispuniti subjekti koji apliciraju za dobijanje licence osiguravača. On pruža posebna uputstva za prijem i ocenjivanje aplikacija i utvrđuje minimalne dokumente neophodne za apliciranje za licenciranje osiguravača. Treba napomenuti da je priručnik samo proceduralni vodič i ne obuhvata sve faktore koji mogu biti ocenjeni tokom faze analize. Tokom procesa apliciranja CBK može zatražiti dodatne informacije u zavisnosti od složenosti situacije.

Za bilo koje dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da kontrolišu deo: “Često postavljana pitanja o licenciranju osiguravača”, kao i priloge: I – Proces licenciranja i II – Kriterijumi za licenciranje, III – Alternative za licenciranje osiguravača i IV – Spoljni osiguravači u Priručniku za licenciranje osiguravača ili da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.