Kompanije za osiguravanje

Zainteresovana lica za osnivanje kompanije osiguranja prvobitno treba da apliciraju za dobijanje licence od CBK-a za obavljanje delatnosti osiguranja. Zainteresovanim licima se prvobitno sugeriše da pročitaju priručnik za licenciranje osiguravača i često postavljana pitanja o licenciranju osiguravača, zatim treba da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u za zakazivanje informativnog sastanka, koji treba obavezno održati pre početka procesa apliciranja.

Odeljenje za licenciranje i standardizaciju daće neophodna uputstva pre početka procesa apliciranja za licencu osiguravača. Ona se može kontaktirati putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.