Priručnik za licenciranje banaka

Priručnik za licenciranje banaka utvrđuje neophodne uslove i postupke koje trebaju ispuniti subjekti koji su se prijavili za dobijanje bankarske licence. On pruža posebna uputstva o prijemu i ocenjivanju aplikacija i utvrđuje minimalne potrebne dokumente apliciranja za licenciranje banaka. Treba napomenuti da je priručnik samo proceduralni vodič i ne obuhvata sve faktore koji se mogu oceniti tokom faze analize. Tokom procesa apliciranja mogu se zatražiti dodatne informacije od strane CBK-a u zavisnosti od složenosti situacije.

Za bilo koje dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da kontrolišu deo :“Često postavljana pitanja o licenciranju banaka” na internet stranici CBK-a kao i priloge: I – Proces licenciranja i II – Kriterijumi licenciranja, III – Alternative za licenciranje banaka i IV – Strane banke, u Priručniku za licenciranje banaka, ili da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.