Često postavljena pitanja o licenciranju banaka

Ovo je izbor najčešće postavljenih pitanja o licenciranju banaka zajedno sa odgovorima. Sadržaj će se neprekidno ažurirati. Za više informacija, molimo vas da kliknite na sledećim temama.

Za bilo kakvo dodatno objašnjenje ili pojedinačno pitanje, zainteresovanim licima se preporučuje da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju pri CBK-u putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +381 (0) 38 222 055.

... ...

Često postavljena pitanja o licenciranju banaka

  3 januar 2018