Banke

Zainteresovana lica za osnivanje banke prvobitno treba da apliciraju za dobijanje licence od CBK-a za obavljanje bankarske delatnosti. Zainteresovanim licima prvobitno biće sugerisano da pročitaju priručnike za licenciranje banaka i često postavljana pitanja o licenciranju banaka, zatim treba da stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciji u CBK-u radi zakazivanja informativnog sastanka, koji treba obavezno održati pre početka procesa apliciranja.

Odeljenje za licenciranje i standardizaciju daće potrebna uputstva pre početka procesa apliciranja za bankarsko licenciranje. Ona se može kontaktirati putem e-maila na: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj: +383 (0) 38 222 055.