Finansijska Supervizija

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) ima ekskluzivnu odgovornost za licenciranje/registraciju, regulisanje i nadzor finansijskih institucija kao što su: banke, osiguravači, penzijski fondovi, mikrofinansijske institucije, nebankarske finansijske institucije, posrednici u osiguranju, procenjivači šteta, kao i drugi pravni subjekti koji obavljaju finansijske aktivnosti, kao što je utvrđeno zakonodavstvom na snazi u Republici Kosovo.

Zainteresovana lica za dobijanje licence za obavljanje finansijske delatnosti u Republici Kosovo, prvobitno se savetuju da pročitaju odgovarajuće priručnike za licenciranje i često postavljana pitanja i da potom stupe u direktan kontakt sa Odeljenjem za licenciranje i standardizaciju u CBK-u za zakazivanje informativnog sastanka, koji treba obavezno održati pre početka procesa apliciranja.

Odeljenje za licenciranje i standardizaciju daće potrebna uputstva za apliciranje pre početka procesa apliciranja za licencu. Ona se može kontaktirati putem e-maila: Licencimi@bqk-kos.org ili putem telefona na broj : +383 (0) 38 222 055.