Finansijska stabilnost – Izgradnja kapaciteta,pouzdanosti, i sistema za efikasnu regulativu: uloga CBK

12/05/2011

Govor g.Gani Gërguri-Guverner Centralne Banke Republike Kosova (CBK)
Prikazana na Prvoj Medjunarodnoj Konferenciji o Finansijskom izvestavanju na Kosovu, organizovana od  Drustvo Certifikovanih Racunovodja i Revizora Kosovas (UCRRK) Hotel Emerald, Priṡtina, Kosovo
12 maj 2011...vise