Financial Statements

Mbështetur në nenin 59 të Ligjit nr. 03/L-209 të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), BQK-ja duhet t’i përgatitë dhe publikojë pasqyrat financiare vjetore, tremujore dhe pasqyrën e gjendjes financiare mujore. Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së po ashtu sipas ligjit në fjalë kërkohen që të përgatiten për raportim dhe publikim në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar.
Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së është detyrë dhe përgjegjësi e Departamentit për Planifikim dhe Raportim Financiar.

 
... ...

Statement of financial position CBK November 2019

16 December 2019
... ...

Statement of financial position CBK October 2019

16 December 2019
... ...

Financial Statements CBK September 2019

16 December 2019
... ...

Statement of financial position CBK August 2019

18 September 2019
... ...

Statement of financial position CBK July 2019

18 September 2019
... ...

BQK Financial Statements 2018

6 August 2019
... ...

Financial Statements CBK June 2019

5 August 2019
... ...

Statement of financial position CBK May 2019

25 July 2019
... ...

Statement of financial position CBK April 2019

25 July 2019
... ...

Financial Statements CBK Mach 2019

25 July 2019
... ...

Statement of financial position CBK February 2019

25 July 2019
... ...

Statement of financial position CBK January 2019

25 July 2019
... ...

Statement of financial position CBK November 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK October 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK September 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK August 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK July 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK June 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK May 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK April 2018

14 May 2019
... ...

Statement of financial position CBK March 2018

14 May 2019
... ...

Financial Statements 2017

4 July 2018
... ...

Statement of financial position CBK February, 2018

18 May 2018
... ...

Statement of financial position CBK January, 2018

18 May 2018
... ...

Statement of financial position CBK November 30 2017

18 May 2018
... ...

Statement of financial position CBK October 2017

18 May 2018
... ...

Financial Statements CBK September 2017

18 May 2018
... ...

Statement of financial position CBK August 31 2017

5 April 2018
... ...

Statement of financial position CBK July 31 2017

5 April 2018
... ...

Financial Statements CBK June 2017

26 October 2017
... ...

Statement of financial position CBK May 31 2017

22 August 2017
... ...

Statement of financial position CBK April,30 2017

22 August 2017
... ...

Statement of financial position CBK March,31 2017

22 August 2017
... ...

Statement of financial position CBK February,28 2017

22 August 2017
... ...

Statement of financial position CBK January,31 2017

22 August 2017
... ...

Financial Statemens 2016

7 August 2017
... ...

Statement of financial position CBK November,30 2016

2 March 2017
... ...

Statement of financial position CBK October,31 2016

1 March 2017
... ...

Financial Statements CBK Shtator 2016

28 February 2017
... ...

Financial Statements CBK August 2016

14 December 2016
... ...

Financial Statements CBK July 2016

14 December 2016
... ...

Financial Statements CBK June 2016

24 November 2016
... ...

Statement of financial position CBK May ,31 2016

3 October 2016
... ...

Statement of financial position CBK Apil,30 2016

3 October 2016
... ...

Financial Statements CBK March 2016

30 September 2016
... ...

Statement of financial position CBK February,29 2016

23 September 2016
... ...

Statement of financial position CBK Janary, 31 2016

23 September 2016
... ...

Financial Statemens CBK 2015

12 July 2016
... ...

Statement of financial position CBK November, 30 2015

29 February 2016
... ...

Statement of financial position CBK October, 31 2015

29 February 2016
... ...

Financial Statements CBK September 2015

11 February 2016
... ...

Statement of financial position CBK August, 31 2015

10 February 2016
... ...

Statement of financial position CBK July, 31 2015

21 October 2015
... ...

Financial Statements CBK June 2015

20 October 2015
... ...

Statement of financial position CBK May, 31 2015

21 September 2015
... ...

Statement of financial position CBK April, 30 2015

14 September 2015
... ...

Financial Statements CBK March 2015

8 September 2015
... ...

Statement of financial position CBK February 2015

2 September 2015
... ...

Statement of financial position CBK January 2015

2 September 2015
... ...

Financial Statementes CBK 2014

15 June 2015
... ...

Statement of financial position CBK December 2014

6 February 2015
... ...

Statement of financial position CBK November 2014

2 February 2015
... ...

Financial Statements CBK September 2014

22 January 2015
... ...

Statement of financial position CBK August 2014

27 November 2014
... ...

Statement of financial position CBK July 2014

27 November 2014
... ...

Financial Statements CBK June 2014

10 October 2014
... ...

Statement of financial position CBK May 2014

7 July 2014
... ...

Statement of financial position CBK April 2014

3 July 2014
... ...

Financial Statements CBK 2013

2 July 2014
... ...

The CBK financial statement for the first march 2014

18 June 2014
... ...

Statement of financial position CBK February 2014

6 May 2014
... ...

Statement of financial position CBK January 2014

28 April 2014
... ...

Financial Statements fo the third quarter 2013

17 December 2013
... ...

Financial Statements CBK September 2013

17 December 2013
... ...

Statement of financial position CBK October 2013

17 December 2013
... ...

Statement of financial position CBK November 2013

17 December 2013
... ...

Statement of financial position CBK July 2013

4 December 2013
... ...

Statement of financial position CBK August 2013

4 December 2013
... ...

Financial Statements CBK June 2013

6 August 2013
... ...

Financial Statements CBK 2012

12 July 2013
... ...

Statement of financial position- CBK May 2013

11 July 2013
... ...

Statement of financial position CBK Apr-2013

10 July 2013
... ...

Financial Statement march 2013

9 July 2013
... ...

Statement of financial position CBK Feb-2013

2 April 2013
... ...

Statement of financial position CBK Jan-2013

27 March 2013
... ...

Statement of financial position CBK Nov-2013

18 December 2012
... ...

Statement of financial position CBK Oct-2012

12 December 2012
... ...

Financial Statements CBK September 2012

11 December 2012
... ...

Statement of financial position CBK Aug-2012

27 September 2012
... ...

Statement of financial position CBK JULY-2012

19 September 2012
... ...

Financial Statements CBK June 2012

31 August 2012
... ...

Statement of financial position CBK May 2012

27 July 2012
... ...

Statement of financial position CBK April 2012

26 July 2012
... ...

Financial Statements CBK March 2012

25 July 2012
... ...

Statement of financial position CBK February-2012

23 July 2012
... ...

Statement of financial position BQK January-2012

20 July 2012
... ...

Financial Statements CBK 2011

17 July 2012
... ...

Statement of financial position November 2011

23 December 2011
... ...

Statement of financial position October 2011

19 December 2011
... ...

Financial statement CBK third quarter 2011

9 December 2011
... ...

Statement financial position August 2011

22 September 2011
... ...

Statement of financial position July 2011

21 September 2011
... ...

Statement of financial position second quarter 2011

16 September 2011
... ...

Statement of financial position first quarter 2011

15 September 2011
... ...

Statement of financial position May 2011

28 July 2011
... ...

Statement of financial position 30 April 2011

26 July 2011
... ...

Statement of financial position Feb-2011

16 June 2011
... ...

Statement of financial position Jan-2011

15 June 2011
... ...

Financial statements CBK 2010

15 June 2011
... ...

Statement of financial position Nov-2010

31 January 2011
... ...

Statement of financial position oct-2010

1 December 2010
... ...

Financial Statemtents 3rd quarter 2010

2 November 2010
... ...

Statement of financial position August 2010

1 November 2010
... ...

Statement of financial position July 2010

31 October 2010
... ...

Financial Statemtents 2st quarter 2010

30 July 2010
... ...

Financial Statemtents 1st quarter 2010

15 July 2010
... ...

Financial Statements 2009

14 July 2010
... ...

Financial Statements 2008

13 July 2010
... ...

Financial Statements 2007

12 July 2010