Fehmi Mehmeti zgjedhet Guvernator i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

15/03/2018

Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, z.Fehmi Mehmeti është zgjedhur Guvernator i ri i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.
Z. Fehmi Mehmeti, që nga viti 2013, ishte emëruar në pozitën e Zëvendësguvernatorit për Mbikëqyrje Financiare, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Z. Mehmeti është emëruar ushtrues detyre i Guvernatorit në shtator të vitit të kaluar.
Biografia e z.Fehmi Mehmeti.