Fehmi Mehmeti je izabran za guvernera Centralne banke Republike Kosovo

15/03/2018

Na današnjoj sednici Skupštine Kosova, g-din Fehmi Mehmeti izabran je za novog guvernera Centralne banke Republike Kosovo.
G. Fehmi Mehmeti je od 2013. godine imenovan na mesto zamjenika guvernera za finansijski nadzor u Centralnoj banci Republike Kosova.
G. Mehmeti je imenovan za vršioca dužnosti u septembru prošle godine.
Biografija gospodina Fehmi Mehmeti.