Šesnaesti sastanak Upravnog Odbora

09/01/2008

Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 11. Decembra, 2007 doneo sledeće odluke:

  • Izmena Pravila 3 Osiguravanjau vezi Obavezne Odgovornosti Osiguranja Treće strane
  • Sedamnaesti Sastanak Upravnog Odbora

 

Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 18. Decembra, 2007 doneo sledeće odluke:

  • Krajnja licenca za TEB Banku (Turk Ekonomi Bankasi SH.A)
  • Stapanje izmedju “NLB – Kasabanka” i “NLB – Banka e Re u integrisanu banku “NLB – Priština”
  • Pravilo o Životnom Osiguranju