Editorial nga Kryetari i Bordit ne 10 vjetorin e BQK-së në 10 vjetorin e Bankës Qëndrore të Kosovës