Dvadeseti sastanak Upravnog Odbora

21/03/2008

Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 20. Marta 2008, doneo sledeće odluke:

  • Odobrenje preliminarne licence za “ELSIG” Osiguravajuću Kompaniju
  • Usvajanje izmena bankarskog pravila XXVI o Interesu, objavljivanju naknada i obaveštenjima