Drejtuesit e BQK-së u pritën nga Kryetari i Bordit të AKP-së