Drejtues vendës dhe ndërkombëtar diskutuan për mundësitë dhe rreziqet e sektorit bankar

19/11/2019

Përfaqësues të lartë të BQK-së dhe të institucioneve ndërkombëtare diskutuan në lidhje me efektet e fushëveprimit financiar në zhvillim e sipër, mundësitë dhe rreziqet për zhvillimin e sektorit financiar në ekonomitë në zhvillim - perspektiva e Ballkanit Perëndimor.

Panelistët e sesionit të dytë: Ratna Sahay, Zëvendësdrejtoreshë e Departamentit të Tregjeve Monetare dhe Kapitale nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Nikola Fabris, Zëvendësguvernator i Bankës Qendrore të Malit të Zi, Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, Anita Angelovska Bezhoska, Guvernatore e Bankës Qendrore të Maqedonisë së Veriut, Sokol Havolli, Zëvendësguvernator i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Jasmin Mahmuzić, Drejtor i Agjencionit Bankar të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës diskutuan se si mund të jetë e ardhmja e sektorëve tradicionalë bankarë dhe a po rritet rëndësia e financimit jo bankar në vitet e fundit.

Panelistët diskutuan për rëndësinë e zhvillimeve teknologjike dhe nëse ky sektor po e bënë më të ndërlikuar ruajtjen e stabilitetit financiar.

Gjithashtu pika të tjera të diskutimit ishin edhe për mundësitë dhe rreziqet për zhvillimin e sektorit financiar në përgjithësi dhe në ekonomitë e tregut në veçanti, në theks të veçantë perspektiva e Ballkanit Perëndimor.

Në fund të sesionit të pranishmit kanë mundur t’iu parashtrojnë pyetje panelistëve rreth temave të diskutuara.