Drejtoresha e Bankës Botërore për Evropën Juglindore në takimin e saj lamtumirës ka vizituar BQK-në Prishtinë, 13 Nëntor 2012