Domaći i međunarodni rukovodioci razgovarali su o mogućnostima i rizicima bankarskog sektora

19/11/2019

Viši predstavnici CBK-a i međunarodnih institucija razgovarali su o efektima finansijskog delokruga u razvoju, mogućnostima i rizicima za razvoj finansijskog sektora u ekonomijama u razvoju - perspektivi zapadnog Balkana.

Panelisti druge sesije: Ratna Sahay, zamenica direktora Odeljenja za monetarno i tržište kapitala Međunarodnog monetarnog fonda, Nikola Fabris, zameik guverner Centralne banke Crne Gore, Gent Sejko, guverner Banke Albanije, Anita Angelovska Bežoska, guverner Centralne banke Severne Makedonije, Sokol Havolli, zamenik guvernera Centralne banke Republike Kosovo, i Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, razgovarali su o tome kakva može biti budućnost tradicionalnih bankarskih sektora i da li se povećava važnost nebankarskog finansiranja u poslednjim godinama.
Panelisti su razgovarali o važnosti tehnoloških razvoja i o tome da li ovaj sektor održavanje finansijske stabilnosti čini složenijom.
Takođe druge tačke razgovora su bile i za mogućnosti i rizike za razvoj finansijskog sektora uopšte i posebno tržišne ekonomije, sa posebnim naglaskom na perspektivu zapadnog Balkana.
Na kraju sesije prisutni su mogli da postave panelistima pitanja o diskutiranim temama.