Dobitnici nagrada za mlade ekonomiste

21/12/2012

U cilju promovisanja naučno-istraživačke delatnosti mladih ekonomista na Kosovu, CBK, u avgustu 2012, objavila je konkurs za nagradu najbolju  studiju mladih ekonomista , a 19 decembra 2012, povodom prezentiranja trećeg broja Izveštaja finansijske stabilnosti , proglašeni su dobitnici ove nagrade.
U ovom takmičenju , prvo mesto je pripalo  Anera Alishani sa njenim radom  “Central Bank Independence and its Effect on Money Market Stability”. Autorka  se bavila  temom od velikog značaja za zemlje u tranziciji i privredma u razvoju , fokusirajući se posebno na segmentu tržišta novca, bankarske depozite i efekat koju nezavisnost centralne banke ima u rast depozita.  Odnos izmedju nezavisnosti centralne banke i rasta depozita  je testiran na empirijski način, koristeći naprednu istraživačku metodologiju.  Empirijski model korišćen u ovom radu obuhvata deset zemalja u tranziciji , sa godišnjim podacima u periodu od deset godina.  Autorka  nosi titulu  magistra nauke  iz  Staffordshire University u oblasti ekonomije za poslovne analize kao i Master titulu  nauka  u upravljanju i informatiku  u Univerzitetu u Prištini .
Drugo mesto je pripalo  Yllka Hysaj za rad  pod nazivom  “Consumer Buying Behaviour Changing Patterns Case Study: Financial Institutions in Kosovo”. Autorka se bavila temom relevantnim za bankarski sektor  na Kosovu sa posebnim fokusom  na proizvodima i uslugama pružene od banaka na Kosovu  vis-a-vis na internetu.  Studija je pripremljena koristeći kvalitetnu istraživačku metodu   kao slučaj studija  i rezultira sa zanimljivim preporukama u vezi akcija koje komercijalne banke trebaju preduzeti u cilju promovisanja  njihovih proizvoda bazirane na  internetu.  Autorka  je student treće godine smer finansije i računovodstvo  na Univerzitetu  Sheffieldit u Solunu , Grčka.
Centralna banka Republike Kosova  obaveštava sve  mlade ekonomiste  da ova tradicionalna nagrada  za radove  naučno-istraživačkim karakterom će biti dodeljena i sledeće godine.