Devetnaesti sastanak Upravnog Odbora

20/02/2008

Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 19. Februara 2008, doneo sledeću odluku:

  • Izmena Pravila o Vanjskoj reviziji i Vanjskim revizorima finansijskih institucija licenciranih od strane CBAK-a.