Poslanici Skupštine Kosova usvojili su Godišnji izveštaj Centralne banke Kosova

16/10/2020

Poslanici Skupštine Kosova usvojili su izveštaj Centralne banke Republike Kosovo za 2019. godinu. Glasanje za Godišnji izveštaj dolazi nakon njegovog usvajanja u Komisiji za budžet i transfere.

Izveštaj za 2019. godinu odražava ekonomski razvoj, razvoj finansijskog sektora i razvojne trendove u zemlji. U izveštaj, između ostalog, kaže se da je ekonomija Kosova beležila rast od 4.2 odsto, koji je ujedno najveći rast u zemljama Zapadnog Balkana. Ovaj rast je uglavnom podržan od poboljšanja u neto izvozu, gde je realan rast izvoza robe i usluga bio 10.0 odsto, dok je usporavanje uvoza robe i usluga na 4.2 odsto rezultirao trgovinskim deficitom (roba i usluge) za 2.4 odsto, u realnim pojmovima.

Bankarski sektor je nastavio sa rastom u kreditiranju, i ujedno da drži na visok nivo likvidnost i adekvatnost kapitala tokom 2019. godine. Neperformansni krediti su beležili najniži nivo, koji je ikada zabeležen na Kosovu, na samo 2 odsto.

Sektor mikrofinansijskih  i nebankarskih finansijskih institucija je takođe nastavio da ima značajan uticaj na kreditiranje domaćinstava i malih preduzeća.

U ovom sektoru godišnji rast kredita bio je 20.5 odsto dok nivo neperformansnih kredita bio je samo 2.6 odsto.

Penzijski sektor je nastavio da proširuje bazu plaćenih doprinosa, dok je povraćaj investicija u 2019. godini beležio najveći rast još od 2009. godine, na 8.9 odsto, oporavivši negativni povraćaj investicija iz 2018. godine od -5.3 odsto.

Sektor osiguranja nastavio je da beleži poboljšanje koje se evidentira povećanjem korišćenja proizvoda osiguranja u našoj ekonomiji.

Pouzdanost potrošača finansijskih usluga predstavlja preduslov za zdrav finansijski sistem.

CBK ostaje posvećena zaštiti prava potrošača i nastavila da se ovom oblašću bavi sa visokim prioritetom, razmatrajući tako pažljivo sve žalbe potrošača i da unapređujući finansijsku edukaciju javnosti.

CBK ima ključnu ulogu u obezbeđivanju finansijske stabilnosti i ima uticaja na ključne parametre ekonomskog razvoja.

Da bi to postigla, CBK je uz pomoć međunarodnih partnera nastavila sa unapređenjem i razvojem svojih tehničkih i ljudskih kapaciteta, kao i sa usklađivanjem regulatornog okvira sa praksama i standardima razvijenih zemalja.

Za CBK 2019. godina je bila posebna, po tome što je obeležila 20. godišnjicu osnivanja CBK-a.