Delegacioni i Republikës së Kosovës i përbërë nga zyrtarët më të lartë të MF dhe BQK-së është duke marrë pjesë në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës