Delegacioni i lartë i BQK-së në takim me Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bruksel

28/02/2024

Delegacioni i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) i përbërë nga Guvernatori, z. Ahmet Ismaili dhe Zëvendësguvernatori, z. Dardan Fusha është pritur në takim nga Shefi i Misionit, Ambasadori i Republikës së Kosovës në Belgjikë, Luksemburg dhe Bashkim Evropian, z. Agron Bajrami dhe Ambasadori i Republikës së Kosovës për marrëdhënie me NATO-n, z. Astrit Zemaj, ku është biseduar për aktualitetet në sistemin financiar të vendit.

Gjatë këtij takimi është diskutuar edhe lidhur me aktivitetet e BQK-së në kuadër të projektit të BE-së për Modernizimin e Sistemit të Pagesave të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, përkatësisht anëtarësimit në Zonën e Vetme të Pagesave të BE-së, çështjen e përpjekjeve për Kartonin e Gjelbër, si dhe adresimin e çështjeve që lidhen me plafromat globale të pagesave.

Gjithashtu, u njoftua lidhur me avancimin e kornizës ligjore dhe rregullative sipas direktivave të BE-së dhe standardeve më të larta ndërkombëtare.

Ambasadori Bajrami shprehu mbështetjen e tij për të kontribuuar në proceset e rëndësishme integruese dhe përafrim të legjislacionit me Bashkimin Evropian.