Delegacioni i BQK-së i kryesuar nga Guvernatori Ismaili takohet me zyrtarë të nivelit të lartë të Bankës Botërore dhe merr pjesë në diskutimet në panelin për Pagesat Ndërkufitare

18/04/2024

Guvernatori Ismaili, Zëvendësguvernatori Fusha dhe ekipi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) u takuan me znj. Xiaoqing Yu, Drejtoreshë për Ballkanin Perëndimor, Evropën dhe Azinë Qendrore, z. Paolucci, Menaxher për Vendin, z. Natarajan, Menaxher i Praktikave, Pagesave dhe Përfshirjes Financiare, z. Guadamillas, FCI Evropë dhe Azi Qendrore, dhe ekipi i tyre në Bankën Botërore.

Në fokus të diskutimit ishte bashkëpunimi dhe zhvillimet e fundit në avancimin e sistemit të pagesave si pjesë e projekteve të përbashkëta ndërmjet BB-së dhe BQK-së për Modernizimin e Sistemeve të Pagesave dhe Remitancave.

Diskutimi u përqendrua kryesisht në temat si përmbyllja e kornizës rregullatore dhe nxitja e zhvillimit të infrastrukturës së sistemit të pagesave për të lehtësuar pagesat e shpejta vendore dhe ndërkufitare. Për më tepër, diskutimet specifike ishin rreth përgatitjeve për aplikimin e BQK-së për anëtarësim në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA) dhe potencialit për avancime drejt integrimit me Sistemin Target të Pagesave të Shpejta e (TIPS) të Euro-Sistemit.

Guvernatori Ismaili falënderoi ekipin e BB-së për mbështetjen e vazhdueshme ndaj BQK-së, ndërsa Zëvendësguvernatori Fusha i informoi ata për përpjekjet dhe përkushtimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në agjendën e modernizimit të sistemeve të pagesave. U konstatua se mbështetja e BB-së për BQK-në do të vazhdojë përmes asistencës teknike dhe përpjekjeve për ngritjen e kapaciteteve drejt objektivave më të larta të integrimeve SEPA dhe TIPS.

Gjithashtu, Guvernatori Ismaili mori pjesë në një aktivitet të Bankës Botërore të titulluar "Zhbllokimi i fuqisë së Pagesave Ndërkufitare", së bashku me Guvernatoren e Bankës Qendrore të Malit të Zi, znj. Radoviq, dhe Drejtorin Global të BB-së, z. Pesme, si dhe pjesëmarrësit e tjerë.

Gjatë diskutimit, i pari i BQK-së theksoi përkushtimin e Kosovës për arritjen e objektivit të G20-së për uljen e kostove të dërgimit të remitancave. Ai diskutoi përpjekjet e integrimit në SEPA që synojnë standardizimin e kornizave ligjore dhe rregullatore për të ofruar pagesa më të shpejta, më të lehta dhe me kosto më efektive. Zhvillimet e infrastrukturës teknike, duke përfshirë zgjidhjet e shpejta të pagesave, premtojnë rritjen e përfshirjes financiare, efikasitetin e pagesave, formalizimin e ekonomisë dhe integrimin rajonal.

Në përfundim të diskutimeve, Guvernatori Ismaili rikonfirmoi përkushtimin e Kosovës dhe angazhimin e saj proaktiv në nxitjen e pagesave efikase ndërkufitare, duke marrë parasysh rëndësinë dhe përfitimet për të gjithë ekonominë nga integrimi me sistemet e pagesave të BE.