Delegacioni i BQK-së po merr pjesë në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Washington D.C