Delegacioni i BQK-së mori pjesë në takimet vjetore të FMN-së dhe BB-së