Delegaciju CBK primili visoki zvaničnici Saveznog finansijskog nadzornog organa –BaFin

26/02/2016

Delegacija CBK , koju zastupa zamenik guvernera za finansijski nadzor g.Mehmeti , zajedno sa predstavnicima nemečke GIZ, u Frankfurtu Nemačke održali su odvojene sastanke sa predstavnicima Savezne finansijskog nadzornog organa -BaFin, odnosno sa Dr. Johannes Engels, bankarski nadzornik za međunarodnu saradnju i predstavnikom Deutche BundesBank Dr. Martin Pontzen direktor Centra za tehničku saradnju Centralne banke.
Na sastanku koji je održan u BaFin, zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Mehmeti na početku je zahvalio Dr. Engels za njegovo učešće u svojstvu izlagača , Regionalne konferencije organizovana od strane CBK u saradnji sa Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju (GIZ) na temu “Inicijativa za realizaciju drugog stuba regulatornog okvira Bazel: ICAAP/SREP i praktični primerci”. Takođe g. Mehmeti upoznao predstavnika BaFin u vezi sa nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu, kao i zadatke i procese u kojima je angažovana Centralna banka Republike Kosova u približavanju pravnog i regulatornog okvira CBK sa standardima i principima Bazela i direktivama Evropske unije.

Dr. Engels je obavestio predstavnike CBK za istoriju BaFin, kao i saradnju između Bafin i Deutche BundesBanku u nadzoru finansijskog sistema Nemačke. Na sastanku sa predstavnicima nemačke BaFin su razgovarali o mogućnosti daljeg produbljivanja saradnje između nadzornih organa.
Istovremeno na sastanku održanom sa predstavnicima Deutche BundesBank, zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Mehmeti zahvalio g. Pontzen za učešće i prezentaciju na konferenciji organizovanoj u Prištini, kao i upoznao u vezi sa najnovijim dostignućima u finansijskom sektoru Na Kosovu. Na sastanku, između ostalog razgovaralo se o učešću predstavnika CBK u seminare i treninge u organizaciji Deutche BundesBank, kao i spremnost pomaganja u organizovanju regionalnih seminara i pružanju stručnjaka za razmenu iskustva u raznim oblastima. Dr. Pontzen izrazio spremnost pružanja pomoći u razvoju sistema izveštavanja i analiza , kao i u oblasti dokumentovanja procesa.
Na kraju zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Mehmeti zahvalio Dr. Engels i Dr. Pontzen za produktivne sastanke i izrazio spremnost CBK za nastavak saradnje između nadzornim organima.