Delegacija Republike Kosova u pratnji visokih zvanicnika MF-a i CBK-a ucestvuje u godisnjim sastancima MMF-a i Svetske banke

12/10/2012

Ministar za finansije g-din Bedri Hamza i guverner Centralne banke Kosova g-din Gani Gërguri, u pratnji ambasadora Republike Kosovo u Japanu, g-din Ahmet Šalja učestvuju u redovnim godišnjim sastancima MMF-a i Svetske banke, koji se održavaju u Tokiju u Japanu. Kosovska delegacija osim da je učestvovala u plenarnoj sednici MMF-a i Svetske banke i odgovarajućih konstituentnih sastanaka, sastala se i sa izvršnim direktorima koji predstavljaju Kosovo u konstituenciji MMF-a i Svetske banke, u okviru koje je Republika Kosovo. Ovom prilikom, kosovska delegacija je imala sastanke sa direktorom Evropskog odeljenja u okviru MMF-a, zamenikom ministra finansija Japana, potpredsednikom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Odeljenja za monetarna pitanja i tržišta kapitala (tehnička podrška)itd.
Tokom sastanaka sa visokim zvaničnicima MMF-a procenjena su pozitivna ekonomska kretanja na Kosovu imajući u obzir krizu kroz koju prolaze neke zemlje evrozone. U tom smislu je veoma ocenjen rad kosovskih institucija u celini, a posebno rad Ministarstva za finansije i Centralne banke Kosova, u očuvanju makro-fiskalne stabilnosti, mudrog upravljanja budžetskih procesa i održavanje finansijske stabilnosti.
U okviru ovih sastanaka održan je i formalni sastanak konstituence Centralne i Istočne Evrope , u okviru koje je i Republika Kosovo. Na sastanku sa nominovanim za izršnog direkta ove konsrtituence g-din Johan Prader je razgovarano o početku rada nove konstituence i modalitetima predstavljanja Kosova u ove važne institucije. Tokom sastanka sa izvršnim direktorom MMF-u, g. Willy Kiekens, belgijske konstituence (deo koje je bila Republika Kosovo do sada), kosovska delegacija ga je obavestila o budžetskim i ekonomskima događajima na Kosovu i zahvalila gospodinu Kiekens za njegov neumoran rad za članstvo i predstavljanje Kosova u MMF. Dok sastanak sa izvršnim direktorima Svetske banke , Konstantin Huber i Gino Alzeta, kosovska delegacija je izrazila zadovoljstvo u vezi sa dosadašnjim radom i izrazila spremnost i volju da nastavi uspešnu saradnju između dve strane.
Tokom sastanaka sa predstavnicima države domaćina godišnjih sastanka, delegacija je zahvalila Vladu i narod Japana za multilateralnu podršku Kosovu od kraja rata, i razgovarano je o mogućnosti za dalje produbljivanje saradnje između dve zemlje . Na sastanku sa zamenikom ministra finansija Japana, gospodina Shinsuke Amiya, razgovarano je o pitanjima od zajedničkog interesa i izrazili međusobnu privrženost produbljivanju odnosa između dve zemlje. Takođe,g. Amiya sa zadovoljstvom je prihvatio poziv ministra Hamze da poseti Kosovo.
Tokom narednih dana, kao deo aktivnosti organizovanih u okviru redovnih godišnjih sastanaka MMF-a i Svetske banke, ministar za finansije, g-din Bedri Hamza i guverner g-din. Gerguri očekuje se da se sastanu sa predstavnicima zemalja učesnica i drugim visokim zvaničnicima MMF-a i Svetske banke.