Delegacija Republike Kosova u pratnji visokih zvanicnika MF-a i CBK-a ucestvuje u godisnjim sastancima MMF-a i Svetske banke