Delegacija Instituta JVI Austrije u poseti Centralnoj banci Kosova

07/07/2015

Zamenik guvernera g.Lulzim Ismajli u pratnji zamenika guvernera g. Fatmir Gashi primili su generalnog direktora “Joint Vienna Institute” g. Norbert Funke , koji je bio u pratnji g. Aleksander Prostimkin službenika programa , odgovoran za obuku osoblja Centralne banke Kosova koji pohađaju obuku i predavanja u Beču, Austrija . Svrha posete u CBK ima veze sa poznavanjem i identifikaciju relevantnih oblasti saradnje između CBK i Joint Vienna Institute .
Zamenik guvernera Ismajli je zvaničnike JVI zahvalio za kontinuiranu podršku za osoblje CBK , i podršci koju su dali u pružanju obuke koji su imali i igraju ulogu u stalnom obrazovanju i izgradnju stručnog kapaciteta za osoblje CBK. Do sada je preko 120 službenika CBK su dobili na različite oblike obuke , u obliku seminara, kao i duže programe stručnog obrazovanja koji direktno su uticali na profesionalni razvoj zaposlenih. Obe strane su se složile da nastave saradnju između dve institucije , i identifikuju oblasti u kojima se može proširiti ova saradnja.