Delegacija Centralne banke Kosova , koju predvodi predsednik Odbora CBK -a g.Bedri Peci borave u zvaničnoj poseti Centralne banke Švetske

24/11/2017

Saradnji Centralne banke Republke Kosova sa odgovarajućim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama Evrope i šire pridružuje se i saradnja sa najstarijom centralnom bankom na na svetu , Riksbank Švetske. Visoka delegacija Centralne banke Republike Kosova, kojom je predsedavao predsednik Odbora prof.Dr. Bedri Peci u sastavu člana Odbora CBK Nuhi Ahmeti, zamenik guvernera za bankarske operacijeg.Lulzim Ismajli i i šef Divizije za sprečavanje pranja novca g.Labinot Preniqi, borave u zvaničnoj poseti Centralne nacionalne banke Švetske, Riksbank. Delagacija se sastala sa Predsednikom Generalnog saveta Riksbank g-đa. Susanne Eberstein, zamenika predsedavajućeg Generalnog saveta g .Michael Lundholm, guvernerem g.Stefan Ingves i zamenika guvernera g.Henry Ohlsson. 

U ovom slučaju, diskutovali su o modelima i strukturama upravljanja u Centralnoj banci Kosova i one Švetske , stanje finansijskog sektora monetarne politike, upravljanje državnim rezervama , povećanja efikasnosti platnog sistema i glavnih izazova sa kojima se suočava Centralno bankarstvo Republike Kosova.
Predstavnci Švetske banke obećali su delegaciji CBK-a da pruže podršku projektu elektronskog plaćanja putem mobila pod nazivom “Swish” koju je Švetska banka već dugo primenila.
Na kraju sastanka predsednik Odbora CBK -a g. Peci pozvao predsedavajućeg Generalnog saveta Centralne banke Švetske g-đu. Eberstein da u skoroj budućnosti poseti Centralnu banku Republike Kosova, koja je rado prihvatila ovu pozivnicu.