Delegacija CBK posetila Banku za međunarodna poravnanja BIS sa sedištem u Bazelu Švajcarska

20/05/2015

Delegacija CBK je posetila Banku za međunarodna poravnanja BIS sa sedištem u Bazelu  Švajcarska  
Delegacija CBK , koju predvodi  zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti i g.Nexhat Miftari, direktor Departmana za nadzor osiguranja , zajedno sa predstavnicima  nemačke GIZ, u Bazel Švajcarske , održali su satanak sa predstavnicima Banke za međunarodno poravnanje (BIS-Bank for International Settlements), odnosno  sa g. Karl Cordewener, pomoćnik generalnog sekretara Banke za međunarodno poravnanje  i drugih predstavnika ove važne institucije. 
Na ovom sastanku , g. Mehmeti je upoznao predstavnike BIS sa najnovijim rezvojem finansijskog sektora na Kosovu za približavanje pravnog i regulatornog okvira CBK sa standardima i principima Basela. 
G. Cordewener, upoznao učesnike na ovom sastanku o istoriji BIS kao i tekućim projektima i izazovima institucije u budućnosti. 
Na ovom sastanku takođe je predstavljen zahtev da se pruži mogućnost osoblja CBK za učešće u seminarima organizovan od BIS u vezi principa i standardima Basela.
Iz ovih praksi će imati koristi CBK u svojim iskustvima za izgradnju kapaciteta i profesionalizma BIS. 
Takođe , na ovom sastanku stranke su pokazale spremnost da se saradnja između CBK i BIS proširi , identifikovajući i oblasti gde može se pružiti pomoć koja će biti fokusirana u izgradnji kapaciteta za pojedine oblasti. 
Na kraju zamenik guvernera Mehmeti izrazio spremnost CBK da u bliskoj budućnosti delegacija BIS poseti Centralnu banku Republike Kosova.