Delegacija CBK je prisustvovala godisnjim sastancima MMF i SB

12/10/2010

U okviru delegacije Republike Kosova, vrṡilac dužnosti guvernera CBK-a, g.Gani Gërguri u pratnji predsednika Upravnog odbora CBK-a , g.Gazmend Luboteni,prisustvovao godiṡnjim sastancima Medjunardonog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke (SB), od 8-9 oktobra 2010, u Washingtonu D.C.
Pored učeṡća u plenarnoj sednici Upravnog odbora guvernera , delegacija CBK imala je sastanke sa relevantnim odeljenjima MMF i SB.  Na sastancima sa visokim zvaničnicima odeljenja MMF (monetarno i kapitalno tržiṡte, statistike, finansije i t.d.), potvrdjeno je i najznačajnije proṡirenje tehničke pomoći u oblastima kao ṡto su finansijsko zakonodavstvo, korporativno upravljanje i učeṡće Republike Kosova u Opṡtem sistemu diseminacije podataka (GDDS).  Na sastancima sa visokim zvaničnicima odeljenja SB ponovno je potvrdjena medjusobna obaveza za ostvarivanje postojećih projekata u okviru tehničke pomoći za finansijski sektor kao i za dopunsko finansiranje projekta u vezi nacijonalnog sistema plaćanja, istovremeno razradjujući i plan za uključivanje Kosova u Programu procene finansijskog sektora od strane SB i MMF.