Delegacija CBK-a zavšava posetu u Vašingtonu

23/04/2018

Delegacija Centralne banke Republike Kosovo koju vodi guverner g. Fehmi Mehmeti i predsednik Odbora CBK-a g. Flamur Mrasori završila je posetu Sjedinjenim Američkim Državama , gde je od 16-22 aprila u Vašingtonu DC, prisustvovala prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.
Tokom ove posete, delegacija CBK je dočekana i održala sastanke sa predstavnicima i visokim zvaničnicima Američkog trezora , Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i njihovih kolega iz različitih zemalja u regionu i šire. Na tim sastancima održani sa predstavnicima različitih međunarodnih instittucija veoma je ocenjen rad CBK-a u obezbeđivanju stabilnog finansijskog sistema i u službi ekonomskog razvoja zemlje, i izražena je spremnost nadležnih institucija da podrže dalji razvoj CBK-a.
Ovi redovni satanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke na ovim aktivnostima uključuju predstavnike 189 zemalja, kao što su guverneri, centralni bankari, ministri finansija i razvoja , parlamentarci, rukovodioci privatnih sektora, predstavnici organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja , uključujući svetsku ekonomsku perspektivu, iskorenjivanje siromaštva , ekonomski razvoj i efikasnost pomoći putem fondova i pomoći . Takođe organizovani su seminari , regionalne konferencije i mnogi drugi događaji usmereni na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i globalni finansijskih sistem . Jesenji sastanci održavaju se na Bali Indonezije od 8-14 oktobra 2018 godine.