Delegacija CBK-a završila svoja učešća na prolećnim sastancima MMF-a i SB-a

14/04/2019

Delegacija CBK, koju predvodi guverner CBK-a Fehmi Mehmeti, završila je učešće na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su održani u Vašingtonu, SAD, od 9. do 13. aprila 2019. godine. 

Poslednjeg dana svog boravka, guverner Mehmeti je učestvovao u raspravama guvernera i ministara centralne i istočne Evrope o regionalnoj ekonomskoj perspektivi centralne i jugoistočne Evrope.
Takođe, tokom poslednjeg dana predstavnici CBK-a učestvovali su na plenarnom sastanku Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta MMF-a. 
Tokom boravka u Vašingtonu i prisustvovanja plenarnim sednicama koje su organizovali MMF i Svetska banka, delegacija Centralne banke Republike Kosovo, koju je predvodio guverner, sastala se sa višim rukovodiocima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, od kojih su dobili podršku u ostvarivanju ciljeva CBK-a u podršci razvoju zemlje.
U godišnjim sastancima MMF-a i SB-a, guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti učestvovao je na plenarnoj sednici MMF-a i SB-a. 
Pored sastanka sa timom misije MMF-a za Kosovo, guverner Mehmeti se takođe sastao sa zamenikom direktora Međunarodnog monetarnog fonda, Tao Zhang, kojeg je upoznao sa ukupnim razvojima u finansijskom sistemu i zahvalio mu se na kontinuiranoj podršci koju je MMF pružio CBK-u tokom godina. 
Na ovom sastanku, zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang potvrdio je dalju podršku CBK-u i Kosovu. 
Delegacija CBK-a na čelu sa guvernerom Mehmeti sastala se na odvojenim sastancima sa zamenikom direktora Svetske banke Cyril Muller i direktorom Svetske banke za zapadni Balkan Linda Van Gelder, o kojima su razgovarali o najnovijim događajima u finansijskom sistemu i projektima koji se odnose na tehničku pomoć Svetske banke. 
godišnjih sastanaka, Centralna banka Republike Kosovo dobila je podršku Departmana MMF-a za Evropu u vezi sa tehničkom pomoći MMF-a CBK-u za sprovođenje projekata i potencijalnih preporuka koje će proizaći iz procesa revizije Stabilnost finansijskog sektora (Financial Stability Sector Review).
Održani su takođe i sastanci sa novim direktorom naše konstituence u MMF-u, Raci Kaya, kao i direktorom naše konstituence u Svetskoj banci Guenther Schoenleitner.
U okviru godišnjih sastanaka u Vašingtonu, delegacija CBK-a učestvovala je na sastanku otvaranja Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta MMF-a, kao i na odvojenim sastancima Konstituence Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, deo kojih je i Kosovo. 
Godišnji sastanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupe Svetske banke (WBG) svake godine okupljaju bankare centralnih banaka, ministre finansija, rukuvodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademika da raspravljaju o finansijskim pitanjima fokusiranim na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i globalni finansijski sistem.