Delegacija CBK-a sastala se sa zamenikom direktora MMF-a na samitu u Dubrovniku

15/07/2019

Delegacija CBK-a na čelu sa guvernerom CBK-a, Fehmi Mehmeti, učestvuje na konferenciji organizovanoj od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Hrvatske narodne banke, pod nazivom „Demografija, zapošljavanje i rast: Upravljanje budućnošću u Srednjoj, istočnoj i Jugoistočnoj Evropi“, koja se održava u Dubrovniku u Hrvatskoj.   
Tokom ove konferencije, delegacija CBK-a, na čelu sa guvernerom Mehmeti , održala je sastanak sa zamenikom direktora Međunarodnog monetarnog fonda, Tao Zhang, kojeg je upoznala sa opštim razvojem finansijskog sistema, i takođe je izrazila zahvalnost za stalnu podršku koju je MMF godinama pružao CBK-u. 
Isto tako, guverner Mehmeti je iskoristio priliku da g. Zhang izrazi zahvalnost za odobrenje misije razmatranja stabilnosti finansijskog sistema (engleski: Financial System Stability Review-FSSR), razmatranje koje je bilo izuzetno korisno za CBK u cilju dijagnostiku stanja finansijskog sistema Republike Kosovo. 

Tokom konferencije, guverner je izneo stavove Kosova u vezi sa demografskim faktorima i njihov uticaj na tržište rada, kao na Kosovu tako i u zemljama Zapadnog Balkana. 
Ovom prilikom je guverner Mehmeti skrenuo pažnju na potrebu orijentacije fokusa ne samo na pozitivne aspekte, nego i na potrebu za detaljnim istraživanjem kako bi se dobro shvatili i negativni efekti emigracije za naše zemlje.   
On je takođe naglasio potrebu za rešavanjem ovog pitanja višedimenzionalnim pristupom za Zapadni Balkan, posebno poboljšanjem kvaliteta upravljanja, jačanjem institucija i ekonomskih politika za stvaranje okruženja koja podstiče ne samo ostanak, nego i povratak dijaspore u našim zemljama, uključujući kapital za investicije u zemljama porekla.