Delegacija CBK-a na čelu sa Guverner Ismaili se sastaje sa visokim zvaničnicima Svetske Banke i pridružuje se panel diskusiji o Prekograničnim Plaćanjima

18/04/2024

Guverner Ismaili, Zamenik Guvernera Fusha i tim Centralne Banke Republike Kosova (CBK) sastali su se sa gospođom Xiaoqing Yu, Direktorom za Zapadni Balkan, Evropu i Xentralnu Aziju, G. Paolucci, Menadžerom u Zemlji, G. Natarajan, Menadžerom Prakse, Plaćanja i Finansijske Uključenosti, G. Guadamillas, FCI Evrope i Centralne Azije, i njihovim timom u Svetskoj Banci.

Fokus diskusije bio je na saradnji i nedavnim dešavanjima u unapređenju platnog sistema kao deo zajedničkih projekata između Svetske Banke i CBK-a za modernizaciju platnih sistema i doznaka.

Diskusija se prvenstveno fokusirala na ključne teme kao što su sklapanje regulatornog okvira i pokretanje razvoja infrastrukture platnog sistema kako bi se olakšala brza plaćanja za slučajeve domaće i prekogranične upotrebe. Pored toga, konkretna razmatranja su se vrtela oko priprema za prijavu CBK-a za članstvo u Jedinstvenoj Zoni Plaćanja u Evrima (SEPA) i diskusije o potencijalu za napredak ka integraciji sa Sistemom Brzih Plaćanja Evropske Centralne Banke (TIPS).

Guverner Ismaili je izrazio zahvalnost timu Svetske Banke na njihovoj kontinuiranoj podršci CBK-u, dok ih je zamenik guvernera informisao o naporima i posvećenosti CBK-a prema planu modernizacije platnih sistema. Zaključeno je da će se podrška Svetske Banke CBK-u nastaviti kroz tehničku pomoć i napore za izgradnju kapaciteta ka višim ciljevima integracije SEPA i TIPS-a.

Pored toga, Guverner Ismaili je učestvovao na događaju Svetske Banke pod nazivom "Otključavanje moći prekograničnih plaćanja", zajedno sa guvernerkom Centralne Banke Crne Gore, Gospođom Radović, i Globalnim Direktorom Svetske Banke, G. Pesmeom, kao i ostalim učesnicima. Tokom diskusije, on je istakao posvećenost Republike Kosova postizanju cilja G20 o smanjenju troškova doznaka.

Guverner Ismaili je razgovarao o naporima integracije u SEPA-i koji imaju za cilj standardizaciju pravnih i regulatornih okvira kako bi se ponudila brža, lakša i isplativija plaćanja. Razvoj tehničke infrastrukture, uključujući rešenja za brzo plaćanje, obećava poboljšanje finansijske uključenosti, efikasnosti plaćanja, formalizacije privrede i regionalne integracije.

Kako su diskusije završene, Guverner Ismaili je ponovo potvrdio posvećenost Republike Kosova i njegovo proaktivno angažovanje u podsticanju efikasnog prekograničnog plaćanja, s obzirom na značaj i koristi za celokupnu ekonomiju od integracije sa platnim sistemima EU.